top of page

VAN HUNSEL

VAN TILBORG

PSYCHOTHERAPIE

WELKOM

Wij zijn twee vrijgevestigde psychotherapeuten met praktijken in een nauwe samenwerking.  U kunt bij ons terecht voor zowel kortdurende als langdurende psychotherapie. Doordat ieder van ons beschikt over specifieke expertise en kan werken vanuit verschillende invalshoeken zijn wij in staat zorg op maat te bieden bij een verscheidenheid aan psychische en psychiatrische problematieken.

 

We maken een zo goed mogelijke inschatting van wat cliënten wel en niet nodig hebben om vooruit te komen. Samen met de cliënt stellen we een behandelplan op. Een goede werkrelatie is van groot belang om kleine en grote doelen te bereiken. De behandelingen vinden vanuit een breed kader  plaats; interpersoonlijke psychotherapiecliëntgerichte, existentiële psychotherapie, EMDR, hermeneutische psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR , groepspsychotherapie, EFT en systeemtherapie.

 

Wij hebben een goede samenwerking met een psychiater en andere psychotherapeuten.

 

Onze praktijken zijn in 2015 gevisiteerd door de LVVP en tot en met 2020 goedgekeurd.

Wij zijn twee vrijgevestigde psychotherapeuten met praktijken in een nauwe samenwerking.  (Jong)volwassenen vanaf 18 jaar kunnen bij ons terecht voor zowel kortdurende als langdurende psychotherapie. Doordat ieder van ons beschikt over specifieke expertise en kan werken vanuit verschillende invalshoeken zijn wij in staat zorg op maat te bieden bij een verscheidenheid aan psychische en psychiatrische problematieken.

 

We maken een zo goed mogelijke inschatting van wat cliënten wel en niet nodig hebben om vooruit te komen. Samen met de cliënt stellen we een behandelplan op. Een goede werkrelatie is van groot belang om kleine en grote doelen te bereiken. De behandelingen vinden vanuit een breed kader plaats:

 

 • interpersoonlijke psychotherapie;

 • cliëntgerichte psychotherapie;

 • existentiële psychotherapie;

 • EMDR;

 • hermeneutische psychotherapie;

 • groepspsychotherapie;

 • EFT;

 • systeemtherapie.

 • biologisch decoderen van ingeprente overlevingsmechanismen die generaties lang doorgaan en ten grondslag kunnen liggen aan o.a.kanker bijvoorbeeld.

 

Wij hebben een goede samenwerking met een psychiater en andere psychotherapeuten.

 

Onze praktijken zijn in 2021 gevisiteerd door de LVVP en tot en met 2026 goedgekeurd. iedere praktijk heeft een kwaliteitsregister wat u kunt inzien in de praktijk.

VOOR WIE

Binnen onze praktijk bieden wij individuele behandeling aan (jong)volwassen vanaf 18 jaar, groepspsychotherapie en relatietherapie.  

U kunt terecht voor angstklachten, stemmingsklachten, trauma’s en persoonlijkheidsproblematiek, zoals:

 • bang zijn voor ziektes en gevaar

 • angsten rond levensfase en identiteitsproblemen

 • depressieve klachten

 • problemen in de relatie met anderen

 • problemen op het gebied van werk en opleiding

 • acceptatieproblemen bij ziekte en handicaps

 • partnerrelatieproblemen

 • trauma’s die nare herbelevingen geven

 

Er zijn enkele uitzonderingen. We zijn niet geschikt voor cliënten die crisisgevoelig zijn of ernstige verslavingsproblemen hebben.

 

Bij dringende zaken zijn wij per telefoon of mail te bereiken. Bj afwezigheid of vakantie dan regelen wij onderling de waarneming. Clienten worden daarover geïnformeerd.

Bij crisis kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost en Spoedeisende eerste hulp . Beiden zijn met hetzelfde telefoonnummer te bereiken: 0900-8860. De huisartsenpost kan indien nodig de crisisdienst van GGZ Oost Brabant inschakelen.

 

Bij levensbedreigende zaken belt u 112.

WERKWIJZE

De intakefase bestaat uit een aantal gesprekken waarin we de problemen, achtergronden en oorzaken in kaart brengen. Daarna bepalen we welke behandeling het meest geschikt is,  en wordt er een behandelplan samen met u opgesteld dat uitmondt in een behandelcontract. In het behandelcontract staat de problematiek beschreven waarvoor u hulp zoekt en de doelen die u wilt bereiken.

Wanneer er complexe problemen aan de orde zijn kan het behandeltraject langere tijd duren.

De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd. Tevens wordt er gebruikgemaakt van ROM instrumenten om de voortgang van de behandeling te meten.

Het is mogelijk, indien nodig, om consultatie te vragen bij een psychiater.

 

De behandeling kan zowel individueel vorm krijgen als binnen groepspsychotherapie of relatietherapie.

 

Klachten

 

Indien u klachten heeft over de behandelaar of over de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met hem/haar op te lossen, kunt u zich richten tot de LVVP-klachtenfuctionaris van Klacht &Company. Deze is bereikbaar per mail LVVP@klachtencompany.nl of telefoon via 0882341606; de klachtencommissie BIG-register, Het Regionaal Tuchtcollege, of de rechter. 

klachtenregeling: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/.

Bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten kunt u zich hierover laten informeren.

 

www.Lvvp.info

Privacy

Op 25 mei 2018 is de AVG/GDPR privacy wetgeving ingegaan. Wij hebben onze privacyvoorwaarden aangepast die je hier kunt bekijken.

WERKWIJZE
WELKOM
VOOR WIE
Anker 5

OVER ONS

Wie zijn wij?

 

Mw. Drs. E.M.G. van Hunsel         

Uden

 

Aan de Rijksuniversiteit van Leiden heb ik Klinische Orthopedagogiek gestudeerd en ben daarna binnen diverse werkvelden binnen de zorg werkzaam geweest (Ziekenhuis, GGZ, verpleeghuis, Verstandelijk gehandicaptenzorg en de vrijgevestigde praktijk)Na mijn afstuderen heb ik doorlopend opleidingen gevolgd op het gebied van de diagnostiek en behandeling. Dit leidde tot Orhopedagoog-generalist, GZ-psycholoog en psychotherapeut BIG met als specialisatie cliëntgerichte psychotherapie, existentiële psychotherapie en hermeneutische psychotherapie. Daarnaast tot opneming in het register van Klinisch-psycholoog BIG. Mijn belangstelling gaat sterk uit naar existentiële problematiek en als EMDR practitioner behoort het behandelen van psychotrauma’s tot een van mijn specialisaties. 

De laatste jaren ben ik mij aan verdiepen in biologisch decoderen van ingeprente patronen die zich vaak generaties lang herhalen met o.a. ernstige ziektes als gevolg. In Frankrijk en Belgie is dat al langere tijd bekend i.t.t. in Nederland en Duitsland.

 

Lid van

 • M.J. Langeveld Centrum, Vereniging voor Hermeneutiek

 • Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO)

 • Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)

 • Vereniging EMDR Nederland (VEN)

 • Vereniging van Clientgerichte Psychotherapie (VCgP)

 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

 • KVK 53402103

 

Registratie BIG: 89001905116 psychotherapeut

                            69001905125 klinisch-psycholoog

                

ellie@vanhunselvantilborg.nl

lieshoutseweg 55

5674RK Nuenen

Tel: 06-83545446

 

 

Dhr. Drs. J. Van Tilborg

Uden

 

Na mijn afstuderen als Andragoog aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam in 1974 heb ik de opleiding psychotherapie gevolgd, met als specialisaties groepspsychotherapie, psychodrama en systeemtherapie. Sinds 1974 ben ik lange tijd werkzaam geweest binnen de GGZ, waarbij naast allerlei andere behandelingen die van de arbeid gerelateerde problematiek, die van de “vermoeide helden” en die van psychotrauma’s en jongvolwassenen mij na aan het hart lagen. Daarnaast heb ik zo’n vijftien jaren gewerkt binnen de forensische setting. Ik ben voor de groepspsychotherapie erkend supervisor en heb onder meer supervisie gegeven aan medewerkers en groepen binnen het werkveld van de verstandelijk gehandicaptenzorg.  Bij de relatietherapie ben ik de afgelopen tijd in het bijzonder geïnspireerd door de Emotionally Focused Therapy (EFT)

 

Lid en supervisor van 

 • Vereniging voor groepspsychotherapie en groepsdynamica (NVGP). Binnen deze vereniging ben ik onder meer lid van de sector Psychodrama.

Lid van:

 • Nederlandse Vereniging voor relatie-gezinstherapie( NVRG)

 • Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)

 

Registratie BIG:  29025864016 psychotherapeut.

 

jan@vanhunselvantilborg.nl

Sieberg 914

5403WL Uden

tel 06-27178312

OVER ONS

KOSTEN

De kosten voor behandeling worden in principe vergoed door uw zorgverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.  Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met wie we een contract hebben, dan worden de kosten rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekeraar.  

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met wie we geen contract hebben, krijgt u een rekening thuisgestuurd. U kunt de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar; de kosten worden dan geheel of gedeeltelijk vergoed.  Zie document behandeltarieven.

We hebben met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract voor de gespecialiseerde GGZ. Voor 2023 heeft Ellie van Hunsel contracten met CZ, Zilveren Kruis, VGZ en ONVZ. U moet zelf bij uw verzekeraar navragen of een kleinere zorgverzekeraar onder een van deze koepels valt.

Als u een verwijsbrief heeft van uw huisarts voor SGGZ en als uw problemen in aanmerking komen voor verzekerde zorg, wordt uw psychotherapie vergoed in de basisverzekering. U heeft dan zelf alleen de kosten van het algemeen verplichte eigen risico van de ziektekostenverzekering en een eventueel door u zelf verhoogd eigen risico.

 

Als u niet verschijnt op uw afspraak , of korter dan 24 uur van te voren u afmeldt , dan brengen wij daarvoor 50 euro kosten in rekening. De 50 euro kunnen niet worden gedeclareerd bij de ziektekostenverzekering. Voor verdere informatie over betalingsvoorwaarden verwijzen wij u naar de betalingsvoorwaardenfolder

 

Zelf betalen

 

U kunt er ook voor kiezen de sessies zelf te betalen. Er is dan geen tussenkomst nodig van een verwijzer of verzekeraar. In sommige situaties zijn de kosten fiscaal aftrekbaar. 

 

Lid NVVP

www.nvvp.nl

Folder

Betalingsvoorwaardenfolder

Behandeltarieven

KOSTEN

FOLDERS & LINKS

Op deze pagina kunt u allerlei folders downloaden. Het betreft folders met praktische informatie zoals betalingsvoorwaarden, beroepscodes, informatie voor verwijzers en cliënten.

 

LVVP-folder voor cliënten

LVVP-folder voor verwijzers

Betalingsvoorwaarden

Beroepscode Psychotherapeuten NVP

 

 

www.VCgP.nl

www.EMDR.nl

www.NVRG.nl

www.groepspychotherapie.nl

www.langeveldcentrum.nl

www.psychotherapie.nl

www.eft.nl

Anker 3
Anker 4
Anker 3
Anker 4

CONTACT

Ellie van Hunsel

lieshoutseweg 55

5674RK Nuenen

ellie@vanhunselvantilborg.nl

06-83545446

 

Jan van Tilborg

Sieberg 914

5403WL Uden

jan@vanhunselvantilborg.nl

06-27178312

Aanmelden

Als u zich wilt aanmelden kunt u het best even bellen of een mail sturen. In het telefonisch gesprek of via de mail maken we samen een eerste beoordeling of u bij een van ons aan het goede adres bent. Indien dat het geval lijkt, dan ontvangen wij graag een ingevuld aanmeldingsformulier voorafgaand aan de eerste afspraak.

Wachttijd

 Ellie van Hunsel heeft op dit moment een wachttijd van een half jaar.

Jan van Tilborg neemt op dit moment geen nieuwe clienten aan.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)

bottom of page